1º ESO: Catalán

PRESENTACIÓ DEL CURS  1º  de la ESO. CURSO 2018/2019

 1. AVALUACIÓ

La nota de l’avaluació es comptarà amb el percentatge següent:

 • Examen llibre de text 50%
 • Examen llibre de lectura 20%
 • Expressió escrita/oral/quadern 20%
 • Nota de deures i actitud 10%

 

 1. LLIBRE DE LECTURA

 

Cada avaluació hi haurà un llibre de lectura obligatòria:

 • 1ª avaluació: Joan Majoles de Josep San Martín
 • 2ª avaluació: La bruixa del Pla de Beretde Pep Coll
 • 3ª avaluació: Quin parellde Jaume Cela

 

Els dimecress’ha de portar el llibre de lectura i llegirem a classe en veu alta, també deixarem alguna part per llegir a casa. Quan acabem de llegir el llibre hi haurà un examen per comprovar que l’heu llegit amb atenció.

 

 1. LA PARAULA DEL DIMECRES

 

És una activitat per fomentar l’adquisició de nou lèxic. Cada setmana (els dimecres) posarem a la pissarra una paraula amb el seu significat, un exemple d’ús i la seva etimologia. S’aniran acumulant durant el curs i a cada examen hi haurà un exercici dedicat a aquestes paraules.

 

 1. Aspectes importants de l’assignatura:
 • dates d’entrega (no s’acceptaran exercicis després del dia indicat).
 • Bona lletra i presentació tant als exercicis i exàmens com al quadern.
 • Evitar les faltes d’ortografia tant als exàmens com als exercicis diaris o teoria copiada de la pissarra. Als exàmens descomptarà.